Hírek

Már 124 alapnevezés fel van töltve a galambom.hu-ra. Kérem, hogy mindenki alaposan ellenőrizze le, hogy minden szám, és a galamb neme helyesen került e rögzítésre. Az egyesületi vb.-k nyomtassák ki minden tag nevezését és adják ki a tagoknak ellenőrzésre! Aki a galambom.hu-n regisztrált, az ott is meg tudja nézni a saját nevezését.

Fontos, hogy a versenyórákban és a galambom.hu-n pontosan azonos adatok legyenek, mert ellenkező esetben baj lesz a lista számolással! A galambok sorrendeje is azonos legyen!

Aki még nem töltött fel alapnevezést mielőbb tegye meg!

M.J.

 

E-mail-ben kiküldésre kerültek a küldöttgyűlés meghívói, ill. a megbízólevelek. Kérem minden egyesület ellenőrizze.

M.J.

Bár a 62. Országos Kiállításra a lehetséges 40-ből, csak 15 galambot állítottunk ki, ez a "csonka" csapat az utóbbi évtized talán legjobb eredményét hozta.

A kiállított 15 madárból 7 db. az országos összevetésben, kategóriájában az első 10 között végzett.

A standard hímeknél Hortai András 71974-es galambja 8. A standard tojók között Szabó János 44354-ese a 8., a 894375-ös tojó a 9. helyezett lett.

Sport "E" kategóriában Kemenczei János 784029-es hímje a 3 .(!), Hortai András 71976-os galambja a 9. helyet szerezte meg. Sport "D" kategóriában Kucsera János 80631-es hímje a 4., míg a 67775-ös hím a 8 helyen végzett.

Gratulálunk sporttársainknak!

M.J.

Alapszabályban előírt jogkörömnél fogva ezúton összehívom a Kolumbia Sport Klub Versenykerület évi rendes Küldöttgyűlését. A Küldöttgyűlés helye: Üllő, Gyömrői u. 24. (Művelődési ház), Ideje: 2018. február 26. (hétfő) 18,oo óra. Alapszabályunk szerint a kiadott „megbízó levélen” jelzett számú küldött képviselheti az egyesületeket szavazati joggal.

Kérem, hogy az egyesület által hitelesített megbízólevelet a küldöttek hozzák magukkal, adják le érkezéskor, mivel csak ebben az esetben élhetnek szavazati jogukkal.

Mivel több posztra tisztségviselőt is kell választanunk (1 fő pénztáros, 1 fő VB. pót-tag) ezúton is kérem, hogy tagságunk segítse a Jelölő Bizottság munkáját és esetleges javaslatai mielőbb tegye meg a JB. Elnök (Havasi Mihály) felé!

Napirendi pontok:

 • Elnöki beszámoló
 • Vb. elnök beszámolója
 • 2017. évi zárszámadás, 2018. évi költségvetés
 • EB. beszámolója
 • FB. beszámolója
 • Hozzászólások az előző napirendi pontokhoz
 • Zárszámadás és költségvetés szavazás
 • Jelöltek ismertetése, szavazó lapok kiosztása, (Jelölő bizottság)
 • Választás
 • Szavazat számlálás, megválasztott személyek ismertetése (JB., EB.)
 • Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az egyesületi képviselők a Küldöttgyűlésen aktívan vegyenek részt.

Amennyiben esetleg a Küldöttgyűlés az összehívás időpontjához képest 1 óra múlva is határozatképtelen, megismételt Küldöttgyűlés kerül összehívásra az eredeti tárgykörrel, az eredeti helyszínre, 2016. 03.05. 18,00 órára. A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

A meghívó és a megbízólevél az egyesületekhez e-mail-ben kiküldésre kerül.

Üllő, 2018. január 28.

Mészáros János

         Elnök

Mivel többen érdeklődtek a fiatal versenyekkel kapcsolatos kérdésekről, az alábbi információkat tesszük közzé: 

Versenyeink a fiatal NEMZETI BAJNOKSÁGBAN nem értékelhetők, mivel a 2017. évi kiírás szerint az értékeléshez szükséges minimális résztvevő létszám 50 tag és 1000 galamb. 

Kerületi fiatal csapat- és champion bajnokokat csak abban az esetben hirdetünk és díjazunk, ha legalább 3 verseny megvalósul a hivatalos versenyek FCI kritériumai szerint. (minimum 20 tag és 250 galamb) Az egyéni díjak természetesen átadásra kerülnek.

A versenyek előtt igényfelmérést végzünk. Amennyiben a jelzett részvételi szándék a hivatalos verseny minimum szintje alá esik, a versenyt nem fogjuk megrendezni.

M.J.