Alapszabályban előírt jogkörömnél fogva ezúton összehívom a Kolumbia Sport Klub Versenykerület évi rendes Küldöttgyűlését. A Küldöttgyűlés helye: Üllő, Gyömrői u. 24. (Művelődési ház), Ideje: 2020. február 24. (hétfő) 18,oo óra. Alapszabályunk szerint a kiadott „megbízó levélen” jelzett számú küldött képviselheti az egyesületeket szavazati joggal.

Kérem, hogy az egyesület által hitelesített megbízólevelet a küldöttek hozzák magukkal, adják le érkezéskor, mivel csak ebben az esetben élhetnek szavazati jogukkal.

Mivel  a vezetőség mandátuma lejárt új tisztségviselőket is kell választanunk. Ezúton is kérem, hogy tagságunk segítse a Jelölő Bizottság munkáját és esetleges javaslatai mielőbb tegye meg a JB. Elnök (Havasi Mihály) felé!

Napirendi pontok:

 • Elnöki beszámoló
 • Vb. elnök beszámolója
 • 2019. évi zárszámadás, 2020. évi költségvetés
 • EB. beszámolója
 • FB. beszámolója
 • Hozzászólások az előző napirendi pontokhoz
 • Zárszámadás és költségvetés szavazás
 • Jelöltek ismertetése, szavazó lapok kiosztása, (Jelölő bizottság)
 • Választás
 • Szavazat számlálás, megválasztott személyek ismertetése (JB., EB.)
 • Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az egyesületi képviselők a Küldöttgyűlésen felkészülten, aktívan vegyenek részt.

Amennyiben esetleg a Küldöttgyűlés az összehívás időpontjához képest 1 óra múlva is határozatképtelen, megismételt Küldöttgyűlés kerül összehívásra az eredeti tárgykörrel, az eredeti helyszínre, 2020. 03.09. 18,00 órára. A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

A meghívó és a megbízólevél az egyesületekhez e-mail-ben kiküldésre kerül.

Üllő, 2020. január 28.

Mészáros János

         Elnök